• Opis projektu

    • „Uważniaki”

     Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, jednym z elementów zdrowia

     ogólnego jest zdrowie psychiczne.

     Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży wiąże się z umiejętnością wyrażania emocji,

     posiadania pozytywnej i realistycznej samooceny oraz zdolnością do prawidłowego

     funkcjonowania w grupach społecznych, takich jak rodzina czy zespoły rówieśnicze.

     Główny problem to ogólne przebodźcowanie dzieci, nadmierne ich pobudzenie i nadmiar

     stymulacji, z jakim mają do czynienia na co dzień

     Innowacja społeczna „Uważniaki” ma na celu oddanie w ręce nauczycieli wychowania

     przedszkolnego programu zajęć dla dzieci dotyczących radzenia sobie z emocjami, stresem i

     nadmierną stymulacją bodźcami zewnętrznymi, którego realizację mają wspierać działania

     podejmowane przez rodziców. Umiejętność samoregulacji poprzez odpowiednie techniki

     relaksacyjne i medytacyjne oraz stosowanie ćwiczeń opartych na badaniach naukowych dot.

     nerwu błędnego (teoria poliwagalna), pozwolą rozwinąć u dzieci odpowiednie sposoby

     radzenia sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi.

  • Kontakt

   • Zespół Przedszkoli w Mierzynie
   • 91 885 39 02, 91 885 39 03, 510 116 272
   • Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Kolorowa 25 Przedszkole Publiczne nr 2, ul. Welecka 30 72-006 Mierzyn Poland
   • Sekretariat czynny w godz.: poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:00 - 15:00