•  

    Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy

    Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej
    ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra

    nr:  03 1020 4795 0000 9102 0354 9722

    (w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka)

  • Kontakt

   • Zespół Przedszkoli w Mierzynie
   • sekretariat@przedszkolemierzyn.pl
   • 91 885 39 02, 91 885 39 03, 510 116 272
   • Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Kolorowa 25 Przedszkole Publiczne nr 2, ul. Welecka 30 72-006 Mierzyn Poland
   • Sekretariat czynny w godz. 7:30 - 15:30