• Przykładowy rozkład dnia w naszym przedszkolu

   •  

    7.00 - 8.00  Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.  

    8.00 - 8.30  Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, grafomotoryki). Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania. Zajęcia umuzykalniające.

    8.30 - 9.00  Śniadanie.

    9.00 - 9.30  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z celami, zadaniami podstawy programowej.

    9.30 - 12.00  Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Sytuacje edukacyjne realizujące zadania wynikające z podstawy programowej. Słuchanie opowiadań, bajek. Zabawy dowolne w sali.

     - Ćwiczenia gimnastyczne.

     - Język angielski, zabawy logopedyczne.

    12.00 - 12.30  Przygotowanie do obiadu. Obiad.

    12.30 - 13.00  Słuchanie opowiadań, bajek. Słuchanie muzyki. Relaksacja.

    13.00 - 14.00  Zabawy relaksacyjne. Słuchanie opowiadań, bajek. Spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

    14.00 - 14.30  Przygotowanie do obiadu. Obiad.

    14.30 - 17.00  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

  • Kontakt

   • Zespół Przedszkoli w Mierzynie
   • sekretariat@przedszkolemierzyn.pl
   • 91 885 39 02, 91 885 39 03, 510 116 272
   • Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Kolorowa 25 Przedszkole Publiczne nr 2, ul. Welecka 30 72-006 Mierzyn Poland
   • Sekretariat czynny w godz. 7:30 - 15:30