• Projekt jest przeznaczony dla zainteresowanych placówek oświatowych, opiekuńczych, kulturalnych i wychowawczych, np. przedszkola, szkoły, domy dziecka, ośrodki szkolno - wychowawcze, szkoły przyszpitalne, domy kultury itd.

     Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkami polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2022/2023.

     W projekcie biorą udział Szare Zebry oraz Motylki.

  • Kontakt

   • Zespół Przedszkoli w Mierzynie
   • sekretariat@przedszkolemierzyn.pl
   • 91 885 39 02, 91 885 39 03, 510 116 272
   • Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Kolorowa 25 Przedszkole Publiczne nr 2, ul. Welecka 30 72-006 Mierzyn Poland
   • Sekretariat czynny w godz. 7:30 - 15:30